سفر بمباران
سفر بمباران

علی محمد مودب

ناشر: شهرستان ادب

سال انتشار: 1393

قیمت: 5500

عطر هیچ گلی نیست
عطر هیچ گلی نیست

علی محمد مودب

ناشر: نشر تکا

سال انتشار: 1387

قیمت: 4000

روضه در تکیه پروتستان ها
روضه در تکیه پروتستان ها

علی محمد مودب

ناشر: سپیده باوران

سال انتشار: 1388

قیمت: 2900

عاشقانه های پسر نوح
عاشقانه های پسر نوح

علی محمد مودب

ناشر: دفتر شعر جوان-چاپ دوم شهرستان ادب

سال انتشار: 1382

قیمت: 7000 تومان

کهکشان چهره‌ها
کهکشان چهره‌ها

علی محمد مؤدب

ناشر: شهرستان ادب

سال انتشار: 1391

قیمت: 4500

الف‌هاي غلط
الف‌هاي غلط

علي‌محمد مؤدب

ناشر: سوره مهر

سال انتشار: 1386

قیمت:

همین قدر می‌فهمیدم از جنگ
همین قدر می‌فهمیدم از جنگ

علی محمد مودب

ناشر: سریر

سال انتشار: 1383

قیمت: